Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Päivitetty 30.3.2021

1. Rekisterinpitäjä 

Team Trade Oy 

Yhteystiedot:
Kaarnatie 2 D 16
60510 Hyllykallio 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Team Trade Oy / Tiina Kapela
Kaarnatie 2D 16
60510 Hyllykallio
040 740 5018
tiina@teamtrade.fi 

2. Rekisteröidyt 

Team Trade Oy:n teamtrade.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käytetään pääasiallisesti vain verkkokauppa ostosten toimittamiseen. Niitä voidaan käyttää asiakaspalveluun, viestintään, markkinoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, raportointiin ja sekä muuhun rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen liittyvään tarkoitukseen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sille on perustelu ja se nähdään tarpeelliseksi. Sen jälkeen ne tuhotaan turvallisella tavalla.

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Etunimi, Sukunimi, Y-tunnus
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tilaushistoria, Maksutapa, Toimitustiedot
  • Laskutusosoitetiedot
  • Toimitusosoitetiedot
  • Yrityksen nimi
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

  5. Rekisteröidyn oikeudet 

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

  Tarkastusoikeus 

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus 

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus 

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet 

  Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltä hänen asioidessaan teamtrade.fi verkkokaupassa. Tietoja ei hankita tai haeta muita tapoja käyttäen.

  Henkilötietoja kerätään:

  • Rekisteröityessä
  • Tilausta tehdessä

   7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

   Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia asiakasrekisterin hallinnointiin:

   Hubspot Software (https://legal.hubspot.com/privacy-policy)

   8. Käsittelyn kesto 

   Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

   9. Henkilötietojen käsittelijät 

   Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

   10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

   Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

   Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.